Sostenibilitat i Ecologia

Sostenibilitat: l’ànima de L’Esportiu de Llinars!

L’Esportiu de Llinars és un centre referent en l’ús de tecnologies de sostenibilitat i eficiència energètica.
A continuació t’expliquem totes les particularitats del nostre centre.

Planta subterrània

Totes les instal·lacions s’han dissenyat de manera que tot estigui a la vista. Facilita la reparació o actuació de manteniment. Això es tradueix en mínimes molèsties als usuaris del centre. Ex: ramals d’impulsió.

Calderes de biomassa

la seva funció és produir energia per escalfar i distribuir l’aigua calenta sanitària per tot el centre (dutxes, hidros, piscines…). La biomassa ens fa ser sostenibles, ja que contamina menys que el gas (redueix les emissions de CO2).
Dins les calderes crema pellet es poden cremar altres tipus de material. Ex: a Andalusia cremen pinyols d’oliva. Amb aquestes calderes complim les mesures ambientals que han de tenir els nous edificis.

Planta subterrània

Totes les instal·lacions s’han dissenyat de manera que tot estigui a la vista. Facilita la reparació o actuació de manteniment. Això es tradueix en mínimes molèsties als usuaris del centre. Ex: ramals d’impulsió.

Calderes de biomassa

la seva funció és produir energia per escalfar i distribuir l’aigua calenta sanitària per tot el centre (dutxes, hidros, piscines…). La biomassa ens fa ser sostenibles, ja que contamina menys que el gas (redueix les emissions de CO2).
Dins les calderes crema pellet es poden cremar altres tipus de material. Ex: a Andalusia cremen pinyols d’oliva. Amb aquestes calderes complim les mesures ambientals que han de tenir els nous edificis.

ACS

disposa de 10.000 litres d’aigua calenta acumulada (2 acumuladors de 5.000 litres). Dels acumuladors, l’aigua passa pels intercanviadors, on es barreja amb aigua freda fins a obtenir la temperatura òptima. Des d’aquí es reparteix a dutxes i piques. Hi ha un sistema domotitzat de telegestió.

Pantalla domòtica

el personal de manteniment pot treballar a través de l’ordinador, sense haver de fer cap manipulació directa. D’aquesta manera processos com la neteja de filtres es fa automàticament, sense marge d’error (i, per tant, contribueix a l’estalvi energètic).

ACS

disposa de 10.000 litres d’aigua calenta acumulada (2 acumuladors de 5.000 litres). Dels acumuladors, l’aigua passa pels intercanviadors, on es barreja amb aigua freda fins a obtenir la temperatura òptima. Des d’aquí es reparteix a dutxes i piques. Hi ha un sistema domotitzat de telegestió.

Pantalla domòtica

el personal de manteniment pot treballar a través de l’ordinador, sense haver de fer cap manipulació directa. D’aquesta manera processos com la neteja de filtres es fa automàticament, sense marge d’error (i, per tant, contribueix a l’estalvi energètic).

Àrea de manteniment, pantalla domòtica i zona de terres

des de la pantalla o des de qualsevol punt amb accés a Internet es pot controlar tot el procés de producte químic i filtres.

– Zona de terres: tot és registrable i tot està a la vista que permet fer qualsevol reparació sense aixecar el terra ( redueix molèsties als usuaris).

– Fluxors: existeix un dipòsit de recollida d’aigua fluvial, que es tracta

Sistema de filtració de la piscina gran

(les dues piscines i els dos hidros funcionen igual): es filtren els residus. El sistema de filtració disposa d’unes vàlvules presostàtiques i també està domotitzat.

Ultraviolats

sistema de tractament físic de l’aigua que minimitza l’ús de productes químics desinfectants. Per tant, permet:
1. Estalviar en producte químic
2. Guanyar en qualitat de l’aigua
Tot plegat permet treballar en paràmetres molt baixos de clor: no pica ulls ni pell i disminueix l’olor de clor.
Amb el sistema UV fins i tot podríem treballar sense clor (Alemanya i França ja ho fan).
Però la legislació espanyola encara no ho permet paràmetres legals de clor: 0’6 – 2’5].

L’Esportiu de Llinars està a 0’6, el mínim marcat per llei. Una piscina sense UV acostuma a estar a 1’5.

Ultraviolats

sistema de tractament físic de l’aigua que minimitza l’ús de productes químics desinfectants. Per tant, permet:
1. Estalviar en producte químic
2. Guanyar en qualitat de l’aigua
Tot plegat permet treballar en paràmetres molt baixos de clor: no pica ulls ni pell i disminueix l’olor de clor.
Amb el sistema UV fins i tot podríem treballar sense clor (Alemanya i França ja ho fan).
Però la legislació espanyola encara no ho permet paràmetres legals de clor: 0’6 – 2’5].

L’Esportiu de Llinars està a 0’6, el mínim marcat per llei. Una piscina sense UV acostuma a estar a 1’5.

Plaques fotovoltaiques

Són de l’Ajuntament.

L’estació transformadora genera corrent elèctrica de la companyia elèctrica al centre esportiu i transforma l’energia que generen les plaques fotovoltaiques.

L’energia produïda per les plaques, l’Ajuntament la pot vendre a la companyia elèctrica o distribuir-la per la població.

L’enllumenat

del centre és controlat per un sistema domòtic que es controla des de la recepció del centre. Contribueix a l’estalvi energètic.

Estem compromesos amb el medi ambient!!