Política de Privacitat

Política de Privacitat i Protecció de Dades

LLINARSPORT SL, com a responsable del tractament, a través del seu lloc web www.22fitnessclub.cat, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en relació amb les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

 

Llinarsport SL només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix, han adoptat les mesures de seguretat oportunes i adequades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

responsable del tractament

 • Identitat: Llinarsport SL
 • CIF: B64485923
 • Direcció postal: C/ Joaquim Costa, S/N. 08450, Llinars del Vallès – Barcelona
 • Correu electrònic: [email protected]

Finalitat del tractament de les seves dades, legitimació del tractament i conservació

A Llinarsport SL tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

 

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic de contacte i enviar-li el nostre butlletí informatiu, legitimats pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
 • Gestionar la seva alta com a usuari de la nostra plataforma i prestar-li els nostres serveis a través de la mateixa, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.
 • Realitzar tractament de videovigilància amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions, emparats en l’interès públic. Article 6.1.e) RGPD 2016/679.
  Enviar-los als usuaris de la nostra plataforma, el nostre butlletí informatiu i comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

 

Un cop complida la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes seran destruïdes i només seran conservades les necessàries per a dur a terme reclamacions o complir amb les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins al moment en què l’interessat s’oposi al tractament.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers en cap cas, excepte quan hi hagi una obligació legal.

Transferències internacionals

Per tal de poder oferir-li els nostres serveis, Llinarsport SL contracta recursos que porten a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

 

Aquests països compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com ara el conveni bilateral entre la UE i EEUU denominat DATA PRIVACY FRAMEWORK.

 

Les activitats on es porten a terme aquestes transferències internacionals de dades són:

 • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per subscriure’s al nostre butlletí informatiu, mitjançant l’empresa Mailchimp, que realitza la seva activitat de tractament de les seves dades personals en països tercers fora de la Unió Europea. La versió completa de la seva Política de Privacitat es pot consultar a les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides: https://mailchimp.com/gdpr/
 • Mitjançant la contractació de la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Google/Microsoft. La informació la té disponible a GOOGLE o MICROSOFT.
 • La present pàgina web claror.cat es troba allotjada a WordPress, que es troba als EEUU. Pot consultar la seva Política de Protecció de Dades a es.wordpress.org/about/privacy.
 • Els casos en què també pugui haver-hi transferències internacionals de dades seran a través de les Cookies provinents de tercers (Cloudfare, Facebook, Google, Google Ads, Google Analytics i Youtube). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, si és procedent, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, a les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.
Decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

Llinarsport SL, no porta a terme la presa de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

Drets de l’interessat

Com a usuari del nostre lloc web claror.cat té dret a:

 • Accedir, rectificar i esborrar, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposar-se al tractament, en el moment que cregui que no són necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament, només es conservaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme les seves reclamacions.
  Retirar el seu consentiment, en qualsevol moment.
 • Per a procedir a l’exercici dels drets ha de posar-se en contacte amb nosaltres a la nostra adreça de correu electrònic [email protected]
 • Si considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web www.aepd.es.