Qui som

Qui som?

Llinarsport S.L. té com a principal objectiu la potenciació, promoció i ensenyament de l’esport en les seves diferents formes.

Actualment, gestiona en règim de concessió el Complex Esportiu de Llinars del Vallès i, en règim de prestacions de serveis, els poliesportius municipals de Sant Joan Despí i a l’EAS Taradell de Taradell.

En total aglutina més de 13.000 clients i compta amb una plantilla de prop de 200 treballadors. Llinarsport, SL és una organització participada per la Fundació Claror (60%) i l’Escola Ginebró (40%).

L’Esportiu de Llinars
Equipaments Sant Joan Despí
EAS Taradell
el grup Claror

A més, la Fundació Claror és l’entitat que lidera el Grup Claror, del que també forma part Llinarsport SL, una societat que gestiona en règim de concessió l’Esportiu de Llinars, i que presta serveis esportius a l’EAS Taradell, i a diferents equipaments municipals de Sant Joan Despí.

El Grup Claror, amb seu a Barcelona, aglutina actualment 9 clubs esportius de titularitat municipal a Catalunya, que gestiona mitjançant concessió o prestació de serveis. Entre els nou clubs suma una massa social de més de 45.000 abonats i dóna feina a més de 650 treballadors.

l’Escola Ginebró

L’Escola Ginebró és tot un referent del món educatiu a la comarca del Vallès Oriental. Té més de 1.000 alumnes i abasta educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Així doncs, actualment el Ginebró ofereix una oferta formativa completa i consolidada des dels 3 anys fins a la universitat a Llinars del Vallès.

Els quasi 40 anys d’experiència i una línia pedagògica basada en el respecte als altres, a un mateix, així com en l’ensenyança de valors com la urbanitat, la generositat, el coneixment i l’educació en l’esforç, la converteixen en un referent a la comarca del Vallès Oriental.

A més, és una societat cooperativa sense afany de lucre que té valors molt afins a l’ideari de la Fundació Claror, és laica, catalana i progressista.

""
principis d’identitat i qualitat

Tenim uns principis d’identitat i de qualitat que ens defineixen, compromisos recollits en la Carta de Serveis.

""
missió, visió i valors

Tenim una missió, una visió i uns valors recollits en un Codi de conducta i Bon Govern.

Llinarport SL neix l’any 2007 per l’aliança de l’Escola Ginebró i la Fundació Claror
""

Memòries d’activitats

Vols saber més sobre Claror? Consulta les darreres memòries d’activitats.

2018
2017
2016

transparència

Informació institucional i organitzativa

La Fundació Claror, com entitat presentadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I és desig de l’organització promoure la transparència d’actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condiciones que regulen la gestió de centres esportius municipals en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.